Phê duyệt sách giáo khoa mới lớp 1, 2 và 6

Cập nhật lúc 15:55, Thứ Ba, 18/05/2021 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh đã chính thức phê duyệt danh mục sách giáo khoa mới lớp 1, 2 và 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, áp dụng từ năm học 2021-2022.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh do Sở GD-ĐT tiến hành tham mưu, Đồng Nai sẽ áp dụng một số cuốn sách trong 3 bộ sách được Bộ GD-ĐT phê chuẩn gồm: Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP.HCM), Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức và cuộc sống (Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam) cho học sinh lớp 1, 2 và 6 từ năm học 2021-2022.

Trước khi UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa, Sở GD-ĐT đã tiến hành cho các trường phổ thông nghiên cứu và thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trường. Sau khi có kết quả lựa chọn cấp trường, Sở GD-ĐT đã tiến hành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp sở, đồng thời trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn cuối cùng.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa, Sở GD-ĐT sẽ báo cáo Bộ GD-ĐT và các nhà xuất bản có sách được tỉnh phê duyệt để tiến hành in ấn và cung cấp cho học sinh toàn tỉnh chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

Công Nghĩa

 

 

.
.
;
.
.