Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác

02:05, 06/05/2021

(ĐN) - Sáng 6-5, Đảng ủy Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh đã sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kết luận 34-KL/TU của Tỉnh ủy...

 

(ĐN) - Sáng 6-5, Đảng ủy Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh đã sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận 34-KL/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh”.

Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Lê Thị Ngọc Loan, khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.
Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Lê Thị Ngọc Loan khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Đồng chí Trần Thế Vinh, Phó bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh cho biết, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Khối DN tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Các cấp ủy Đảng trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các nghị quyết, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, DN.

Đến nay, Đảng bộ Khối đã xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, như Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tổ chức tuyên dương cá nhân lao động tiêu biểu, lao động giỏi vào các buổi sinh hoạt sáng thứ hai hàng tuần, gắn với chăm lo giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động; Đảng ủy Tổng công ty Tín Nghĩa gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện đạo đức kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội tại địa phương; Đảng ủy công ty cổ phần Taekwang Vina có mô hình: “xây dựng văn hóa an toàn trong lao động”; Đảng ủy Tổng công ty Sonadezi, đề cao tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ngoài việc xây dựng các mô hình làm theo Bác, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, DN còn thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của người lao động. Nhiều cấp ủy cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên đối với công việc, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống; về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; góp phần vào việc thực hiện tốt nghị quyết hàng năm của tổ chức Đảng và Đảng bộ Khối DN tỉnh.

Phó bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Trần Thế Vinh, khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Phó bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Trần Thế Vinh khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Theo Bí thư Đảng bộ Khối DN tỉnh Lê Thị Ngọc Loan, Ban thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh và các cấp ủy trực thuộc đã xác định, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là công việc thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, đảng viên và công nhân lao động cho nên tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với từng đơn vị, DN, qua đó góp phần làm cho đơn vị, DN ngày càng hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid- 19.   

Dịp này, Ban thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh đã khen thưởng 16 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020; khen thưởng 27 tập thể và 36 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; khen thưởng 22 tập thể và 28 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Kết luận 34-KL/TU.

Phương Hằng

Tin xem nhiều