Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo 100% công nhân lao động ở doanh nghiệp đi bầu cử

02:05, 20/05/2021

(ĐN) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai văn bản đến các cấp Công đoàn trong tỉnh về Báo cáo và nắm bắt tình hình công nhân lao động là cư tri đi làm việc trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

(ĐN) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai văn bản đến các cấp Công đoàn trong tỉnh về Báo cáo và nắm bắt tình hình công nhân lao động là cư tri đi làm việc trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện Liên đoàn Lao động H. Trảng Bom tuyên truyền bầu cử cho công nhân lao động
Đại diện Liên đoàn Lao động H. Trảng Bom tuyên truyền bầu cử cho công nhân lao động

Theo đó, căn cứ vào công văn của UBND tỉnh về tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử 23-5, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn rà soát, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động sắp xếp ca làm và bố trí thời gian sản xuất kinh doanh hợp lý trong ngày chủ nhật 23-5 để tạo điều kiện cho công nhân, người lao động là cử tri tham gia bầu cử, đảm bảo 100% công nhân lao động của các doanh nghiệp đi bầu cử và không làm ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp.

Trước đó, các cấp Công đoàn tỉnh đã đẩy mạnh cao điểm các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức đoàn viên, người lao động về tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc bầu cử.

N.Hoà

Tin xem nhiều