Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX Trung ương làm việc tại Đồng Nai

03:04, 09/04/2021

(ĐN) - Ngày 9-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX Trung ương về tình hình triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 18-3-2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

(ĐN) - Ngày 9-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX Trung ương về tình hình triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 18-3-2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ông Phùng Quốc Chí, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX, Cục trưởng Cục Phát triển HTX phát biểu tại buổi làm việc
Ông Phùng Quốc Chí, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX, Cục trưởng Cục Phát triển HTX phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2020, toàn tỉnh có 43 HTX được thành lập mới, đạt 130% kế hoạch. Lũy kế đến cuối năm 2020, Đồng Nai có trên 1.169 tổ hợp tác, 442 HTX; Quỹ TDND và Liên hiệp HTX. Bình quân vốn điều lệ một HTX theo đăng ký gần 3,9 tỷ đồng; doanh thu bình quân là 13,3 tỷ đồng/năm; lãi bình quân một HTX đạt trên 1 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên và lao động HTX khoảng 78 triệu đồng/năm. Số lao động làm việc trong khu vực HTX gần 10,6 ngàn người. Phân loại, HTX hoạt động khá, giỏi đạt 62%. Có 26 HTX ngưng hoạt động và đang trong giai đoạn hoàn chỉnh thủ tục giải thể.

Thời gian qua, Đồng Nai rất quan tâm thực hiện các chương trình hỗ trợ, khuyến khích thành lập HTX; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; đất đai; tài chính, tín dụng; hỗ trợ tiếp thị, mở rộng thị trường; hỗ trợ ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư và khuyến công; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình kinh tế - xã hội...

Tại buổi làm việc, Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ và Bộ, ngành TW sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể và khả thi trong việc thi hành Luật HTX năm 2012 để triển khai thực hiện; xử lý tài sản sau chuyển đổi, giải thể HTX; thủ tục giải thể bắt buộc đối với HTX; chính sách hạch toán, ưu đãi riêng về thuế cho HTX; việc xử lý nợ thuế của HTX đã ngưng hoạt động; hướng dẫn chuyển đổi HTX sang các loại hình tổ chức khác…

Ông Phùng Quốc Chí, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX, Cục trưởng Cục Phát triển HTX (Bộ Kế hoạch – đầu tư) làm trưởng đoàn khảo cho biết, mục tiêu của đoàn khảo sát là đi thực tế, đặc biệt ghi nhận những vướng mắc, khó khăn của các địa phương trong triển khai thi hành Luật HTX mới và tình hình thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đây là cơ sở để tiếp tục kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới. Đoàn khảo sát đề nghị Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX địa phương tiếp tục kiện toàn lại; giải quyết dứt điểm những HTX yếu kém, cần giải thể; xây dựng các giải pháp căn cơ phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn tới. Trong đó, địa phương lựa chọn những mô hình HTX điểm, hiệu quả để tập trung hỗ trợ, đầu tư thành mô hình điểm khẳng định hiệu quả kinh tế tập thể.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều