Ủy ban MTTQ các cấp: Tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ triển khai tốt công tác bầu cử

Cập nhật lúc 14:40, Thứ Sáu, 09/04/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Những ngày qua, Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó chủ tịch Thường trực Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn đã làm việc với một số Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại Ban thường trực MTTQ Việt Nam H.Cẩm Mỹ. Ảnh: Xuân Tuấn
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại Ban thường trực MTTQ Việt Nam H.Cẩm Mỹ. Ảnh: Xuân Tuấn

Theo Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy, qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã đã tích cực, chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương và đồng bộ trong công lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác chuẩn bị bầu cử của hệ thống Mặt trận các địa phương được thực hiện khá bài bản, kịp thời, nghiêm túc, trách nhiệm; bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, Ủy ban bầu cử cùng cấp và đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền của mình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã kịp thời xây dựng các kế hoạch kiểm tra và tổ chức đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại các đơn vị, nhằm hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận tham gia công tác bầu cử. Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng thời gian, thành phần, số lượng theo đúng luật định… Qua đó, góp phần cho công tác tổ chức triển khai cuộc bầu cử tại các địa phương được triển khai đảm bảo các nội dung, công việc đúng thời gian và tiến độ đề ra, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình theo quy định, hướng dẫn.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị bầu cử của hệ thống Mặt trận vẫn còn một vài khó khăn, hạn chế như: một số cán bộ ở cấp cơ sở mới được kiện toàn sau Đại hội Đảng các cấp, nên còn có phần khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về nghiệp vụ công tác bầu cử...

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bầu cử, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận cấp huyện, xã cần tập trung tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định về thời gian, thành phần. Tổ chức các hội nghị để người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện giám sát các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Cùng với đó, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Thảo Lâm

.
.
;
.
.