En

Triển khai chương trình "75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển"

03:03, 08/03/2021

(ĐN)- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai chương trình  "75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển" đến các cấp Công đoàn trong tỉnh.

(ĐN)- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai chương trình  “75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển” đến các cấp Công đoàn trong tỉnh.

Công nhân Công ty CP Công nghiệp chính xác VPIC trong giờ làm việc
Công nhân Công ty CP Công nghiệp chính xác VPIC trong giờ làm việc

Mục tiêu của chương trình nhằm vận động đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, phấn đấu đến cuối năm 2021 có 2,8 ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật; có 5 đến 10 đề tài, sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo.

LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn triển khai chương trình, tổ chức ít nhất một phong trào thi đua mang tính đặc thù của cơ quan, đơn vị, ngành, nhằm nâng cao năng lực phát triển bền vững của đơn vị mình. Tổ chức biểu dương khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia chương trình, đồng thời tổng hợp, xét chọn các sáng kiến gửi về LĐLĐ tỉnh.

Đối với các Công đoàn cơ sở chủ động  phối hợp  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, ký kết kế hoạch thực hiện chương trình, có cơ chế khuyến khích, khen thưởng đoàn viên, NLĐ tham gia. Cùng với đó, phối hợp với chuyên môn đánh giá, thẩm định và cập nhật sáng kiến vào phần mềm, theo dõi, quản lý chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Mỗi LĐLĐ huyện, thành phố,Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh đề nghị không quá 3 sáng kiến. LĐLĐ tỉnh chỉ biểu dương và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương các sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất có giá trị cao, sáng tạo ra sản phẩm mới,  đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Hồ sơ xét chọn chậm nhất đến ngày 20-4-2021 bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp hoặc qua Email: bancsktxh@gmail.com.

Tin, ảnh: Lan Mai

Tin xem nhiều