Báo Đồng Nai điện tử
En

Kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút bác sĩ đến ngày 30-6-2022

03:03, 08/03/2021

(ĐN)- Ngày 8-3, Ban Văn hóa - xã hội (HĐND tỉnh) họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020. Cùng dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn và đại diện các sở, ngành liên quan.

(ĐN)- Ngày 8-3, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020. Cùng dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn và đại diện các sở, ngành liên quan.

Thu hút bác sĩ giỏi về công tác và gắn bó lâu dài với ngành Y tế góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Trong ảnh: Một ca phẫu thuật tim hở được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bởi TS-BS.Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực – tim mạch (bìa trái) và các cộng sự
Thu hút bác sĩ giỏi về công tác và gắn bó lâu dài với ngành Y tế góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Trong ảnh: Một ca phẫu thuật tim hở được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bởi TS-BS.Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch (bìa trái) và các cộng sự

Theo đó, giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh đã thu hút được 168 bác sĩ, hỗ trợ cho 911 bác sĩ và 299 nhân viên y tế khu phố. Việc thu hút, hỗ trợ này đã giúp các bác sĩ, nhân viên ngành Y tế có thêm thu nhập, trách nhiệm với công việc, yên tâm công tác, góp phần tăng tỷ lệ bác sĩ/vạn dân của tỉnh. Tuy nhiên, đến ngày 31-12-2020, các chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành Y tế đã hết hiệu lực thi hành, gây khó khăn trong việc thu hút, giữ chân bác sĩ gắn bó lâu dài với ngành Y tế, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Tại cuộc họp, các ý kiến đều thống nhất việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020 đến hết ngày 30-6-2022, chờ Chính phủ ban hành chế độ tiền lương mới. Tổng kinh phí kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút nói trên là hơn 48,7 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thu hút bác sĩ là 23,1 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ bác sĩ, nhân viên y tế là hơn 25,6 tỷ đồng.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều