En

Chi trả chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

02:03, 17/03/2021

(ĐN) – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành cho biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa giao chỉ tiêu thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị năm 2021 cho BHXH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành cho biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa giao chỉ tiêu thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị năm 2021 cho BHXH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2021 các đơn vị này phải thực hiện đạt 43% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 98% số người nhận bảo hiểm xã hội một lần và 100% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Đặc biệt, đối với người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ của người lao động.

Kim Liễu

 

Tin xem nhiều