Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập các Tổ Covid cộng đồng trong tỉnh

12:02, 02/02/2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về việc thành lập các Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về việc thành lập các Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mặc đồ bảo hộ chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm cho đối tượng F1.
Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mặc đồ bảo hộ chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm cho đối tượng F1.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng (gọi tắt là Tổ Covid cộng đồng) nhằm giám sát, tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 tại từng hộ gia đình; kịp thời hỗ trợ cơ quan y tế truy vết các đối tượng F1, F2 khi có ca bệnh tại địa phương.

Giao Sở Y tế hướng dẫn UBND các huyện, thành phố việc thành lập, tổ chức hoạt động của Tổ Covid cộng đồng theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế các huyện, thành phố phối hợp, hướng dẫn, tập huấn cho các Tổ Covid cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều