Báo Đồng Nai điện tử
En

Rà soát các hoạt động phát sinh lĩnh vực bất động sản để tăng nguồn thu ngân sách

09:02, 21/02/2021

(ĐN) - Theo kế hoạch của Cục Thuế Đồng Nai, trong năm 2021, Đồng Nai sẽ có nhiều dự án bất động sản được triển khai, đặc biệt tại các địa phương lân cận với khu vực sân bay quốc tế Long Thành.

(ĐN) - Theo kế hoạch của Cục Thuế Đồng Nai, trong năm 2021, Đồng Nai sẽ có nhiều dự án bất động sản được triển khai, đặc biệt tại các địa phương lân cận với khu vực sân bay quốc tế Long Thành.

Theo đó, ngành Thuế sẽ tập trung rà soát, nắm bắt và triển khai thu thuế từ các hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, chuyển nhượng bất động sản... trên toàn địa bàn tỉnh. Trong đó, Cục Thuế chỉ đạo trực tiếp đối với Chi cục Thuế Long Thành, Nhơn Trạch tập trung những khu vực, địa bàn có phát sinh các hoạt động  giao dịch bất động sản, bảo đảm nguồn thu ngân sách năm 2021.

Năm 2020, ngành Thuế đã khai thác tốt nguồn thu từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng, đầu tư vốn, nhà xưởng... của các doanh nghiệp và cá nhân, trong năm tăng thu cho ngân sách nhà nước gần 3.500 tỷ đồng. Tăng thu từ tiền sử dụng đất đạt 6.430 tỷ đồng, trong đó thu từ đấu giá và các dự án lớn đạt 4.430 tỷ đồng.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều