Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiên cứu, lựa chọn các đại biểu thật sự xứng đáng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu ứng cử

03:02, 25/02/2021

(ĐN) - Ngày 25-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn về nội dung trình tự thủ tục giới thiệu người ứng cử; lập hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

(ĐN) - Ngày 25-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn về nội dung trình tự thủ tục giới thiệu người ứng cử; lập hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQ tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ra ứng cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 và Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết số 1186/2021/NQ-UBTVQH14 ngày 11-01-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như các thủ tục hồ sơ của người ứng cử và nộp hồ sơ theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã giải đáp nhiều ý kiến trao đổi liên quan từ đại diện các cơ quan, đơn vị được phân bổ người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại hội nghị.

Đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử cần bám sát số lượng, thành phần và cơ cấu để thực hiện việc giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đảm bảo đúng hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định; nghiên cứu, lựa chọn các đại biểu thật sự xứng đáng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu ứng cử…

Hồ Thảo

 

Tin xem nhiều