En

Kiểm tra chất lượng các dự án BOT giao thông

08:11, 12/11/2020

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã yêu cầu Sở GT-VT phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian tới thực hiện kiểm tra, rà soát chất lượng các tuyến đường thuộc các dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã yêu cầu Sở GT-VT phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian tới thực hiện kiểm tra, rà soát chất lượng các tuyến đường thuộc các dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, hiện nay tại một số dự án BOT giao thông, việc thu phí được thực hiện nhưng chất lượng các tuyến đường không đảm bảo do không được thực hiện duy tu, bảo trì. Do đó, Sở GT-VT phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các tuyến đường thuộc các dự án BOT giao thông. Đối với các tuyến đường không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, tiêu chuẩn, Sở GT-VT phải có văn bản kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định yêu cầu chủ đầu tư dừng thu phí đối với các tuyến đường này.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều