Báo Đồng Nai điện tử
En

Ưu tiên các vấn đề về quy hoạch cho Nhơn Trạch

11:09, 25/09/2020

(ĐN) - Sáng 25-9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, anh ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm 2020.

 

(ĐN) - Sáng 25-9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, anh ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND huyện Nhơn Trạch đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện 9 tháng qua. Trong đó, có một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và dự thảo kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; công tác lập quy hoạch các phân khu; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

Cũng theo UBND huyện, trong 9 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng của huyện đạt trên 92,5 ngàn tỷ đồng (đạt 68,6% kế hoạch năm, bằng 117,3% so với cùng kỳ 2019); hiện có tổng 511 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung. Đến nay, Nhơn Trạch có 300 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 120 ngàn lao động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa thương mại - dịch vụ 9 tháng đầu năm ước đạt trên 9,1 ngàn tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản đạt trên 1,1 ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện, Nhơn Trạch còn khó khăn, vướng mắc về nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn lớn, nhằm đảm bảo huyện đạt chuẩn nông thôn mới, kể cả đầu tư phát triển đô thị mới Nhơn Trạch, đặc biệt là nhu cầu đầu tư cho giáo dục, quốc phòng, anh ninh, văn  hóa…

Ngoài ra, công tác lập kế hoạch đầu tư công, nhiều dự án tái định cư cần đầu tư, công tác quy hoạch xây dựng, hạ tầng, sử dụng đất… cũng còn một số khó khăn nhất định. UBND huyện đề xuất UBND tỉnh 16 vấn đề liên quan đến các dự án, công trình của trung ương và tỉnh trên địa bàn, nhằm tạo động lực cho Nhơn Trạch phát triển nhanh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu huyện Nhơn Trạch rà soát lại các nguồn thu cho ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định nguồn thu chính xác từng giai đoạn. Đối với công tác xây dựng cơ bản cần tập trung theo dõi, bám sát các dự án để có kế hoạch thực hiện kịp thời. Riêng các vấn đề về quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Nhơn Trạch là khu vực đang phát triển nóng, sự chênh lệch giá đất sẽ có những biến động thường xuyên, vì vậy khi thực hiện các quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, huyện cần khai thác hiệu quả các giá trị từ đất để phát triển và tăng nguồn thu cho ngân sách...

Ngọc Liên

Tin xem nhiều