En

Chú trọng xây dựng nhân sự đại hội Đảng các cấp

04:07, 01/07/2020

(ĐN) - Sáng 1-7, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm;...

(ĐN) - Sáng 1-7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ và Ban công tác đại biểu Quốc hội, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Tại điểm cầu Đồng Nai, các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao nhưng cả 3 cơ quan (Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban công tác đại biểu Quốc hội) đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, góp phần vào thành tích chung của cả nước.

Cụ thể, các cơ quan đã phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Tham mưu chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành chất lượng các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo các nghị định và hướng dẫn của Trung ương…Tính đến ngày 20 - 6, cả nước có 94% tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội, bầu được 295.163 cấp ủy viên; trong đó 1.665 Đảng bộ cơ sở thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đồng thời có 85 Đảng bộ cấp trên cơ sở cũng đã tiến hành đại hội.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan tiếp tục phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tham mưu chỉ đạo chặt chẽ việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự cấp ủy các cấp đảm bảo đúng quy định; ngăn chặn, đẩy lùi việc chạy chức, chạy quyền, không để lọt những người có khuyết điểm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào cấp ủy và không giới thiệu những người không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đảm bảo bầu ra được đội ngũ cấp ủy và đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp là những người thực sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng là người lãnh đạo tốt, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Khi tiến hành đại hội Đảng các cấp phải tập trung công tác xây dựng Đảng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; bầu ra được đội ngũ cấp ủy viên đảm bảo đúng yêu cầu đề ra, có tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình, không vì quyền lợi cá nhân để ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng; thực hiện tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có đoàn kết trong Đảng thì mới đoàn kết được trong nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về đại hội Đảng các cấp. Luôn tỉnh táo, cảnh giác với âm mưu chống phá đại hội Đảng các cấp để có biện pháp bảo vệ tổ chức, bảo vệ cán bộ.

Tin, ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều