Báo Đồng Nai điện tử
En

Bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX

11:07, 10/07/2020

(ĐN)- Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

[links()](ĐN)- Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. (ảnh: Công Nghĩa).
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh: Công Nghĩa).

Kết quả, HĐND tỉnh đã thông qua 24 Nghị quyết với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có 2 Nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đỗ Khôi Nguyên, Giám đốc Sở Tài chính và miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa IX đối với ông Nguyễn Văn Nải và ông Nguyễn Văn Kim.

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đã trải qua quy trình chặt chẽ từ xây dựng chính sách, soạn thảo, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Trong số các Nghị quyết đã được ban hành, nhiều nội dung chứa đựng những quy định có sự tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống của người dân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm vẫn chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết. Từ đó, đặt ra nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm càng khó khăn, nặng nề hơn.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định tại Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Phú Cường cho biết, tỉnh sẽ tổ chức lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lưu ý bám sát các tiêu chí đánh giá của Bộ Nội vụ về cải cách hành chính để có các giải pháp cải cách cụ thể, sát thực tiễn; phấn đấu cải thiện điểm số, vị trí xếp hạng về cải cách hành chính, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp (ảnh: Công Nghĩa).

Phấn đấu đến hết năm 2020, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019. Phải tạo được môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển về số lượng, chất lượng; huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa và phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế mới.

Để thực hiện tốt khối lượng công việc lớn và khó khăn, phức tạp trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND, các ngành, các cấp trong tỉnh phải xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện.

Liên quan đến thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo và nhấn mạnh của Trung ương: Việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phải tập trung tối đa cho hai nhiệm vụ quan trọng của dự án là chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân và xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; phải thực hiện đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân hết số vốn 23 ngàn tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Hạnh Dung – Công Nghĩa

 

 

 

Tin xem nhiều