Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn viên, thanh niên có thể vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm

08:06, 30/06/2020

(ĐN)- Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCSHCM.

(ĐN)- Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCSHCM.

Theo đó, đối tượng được vay vốn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do đoàn viên, thanh niên làm chủ (gọi tắt là cơ sở sản xuất, kinh doanh). Để được vay, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện như: được thành lập và hoạt động hợp pháp; có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp ngành nghề sản xuất, kinh doanh, duy trì hoặc thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định; dự án vay vốn phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án; có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

 Mỗi dự án được vay tối đa 2 tỷ đồng với lãi suất hiện tại là
7,92%/năm trong thời gian tối đa 120 tháng (cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng 30% lao động là người khuyết tật, 30% lao động là người dân tộc thiểu số, 30% lao động vừa là người khuyết tật, vừa là người dân tộc thiểu số sẽ được giảm 50% lãi suất nêu trên). Mức vay và thời gian cho vay sẽ do ngân hàng chính sách xã hội xem xét trên cơ sở xem xét mức độ khả thi của dự án và khả năng trả nợ của người vay vốn.

Nga Sơn

Tin xem nhiều