En

Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động

07:01, 03/01/2020

(ĐN) - Chiều ngày 3-1, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành LĐTB-XH năm 2020...

(ĐN) - Chiều ngày 3-1, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành LĐTB-XH năm 2020.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Lao động thương binh và xã hội cho các cá nhân tiêu biểu
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Lao động - thương binh và xã hội cho các cá nhân tiêu biểu

Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH), trong năm 2019, ngành đã thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật nhất là công tác giải quyết việc làm cho người lao động vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; các chính sách, dự án giảm nghèo được tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần hỗ trợ người dân giảm nghèo theo hướng bền vững; công tác quản lý, chi trả trợ cấp cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt; công tác bình đẳng giới đã bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tình trạng một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn chưa tuân thủ nghiêm pháp luật lao động; việc nợ lương,bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra; công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp về học nghề hiện nay vẫn còn hạn chế, sự gắn kết giữa doanh nghiệp và trường nghề vẫn chưa chặt chẽ và đồng bộ. Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy ở một số địa phương chưa chặt chẽ…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành trong năm 2019. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm 2020, Sở LĐTB-XH cần tập trung rà soát, triển khai và tham mưu UBND tỉnh xem xét bãi bỏ, sửa đổi những quy định pháp luật không còn phù hợp liên quan đến lĩnh vực của ngành. Phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả các nghị quyết và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, ngành cần đề ra các giải pháp để phát triển hiệu quả thị trường lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm; tập trung đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến đào tạo nghề chất lượng cao tầm khu vực và quốc tế. Triển khai có hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách về chương trình giảm nghèo…

Tại hội nghị, 62 cá nhân đã được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Lao động thương binh và xã hội.

TIn, ảnh: Hồ Thảo

Tin xem nhiều