Báo Đồng Nai điện tử
En

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

10:01, 14/01/2020

(ĐN) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, huyện Vĩnh Cửu tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Đến nay có 4/12 xã, thị trấn của huyện thực hiện mô hình này gồm: Bình Hòa, Bình Lợi, Thạnh Phú và Tân An.

(ĐN) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, huyện Vĩnh Cửu tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Đến nay có 4/12 xã, thị trấn của huyện thực hiện mô hình này gồm: Bình Hòa, Bình Lợi, Thạnh Phú và Tân An.

Ngoài ra, huyện đã thực hiện mô hình Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố ở 41/65 ấp, khu phố. Đồng thời thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa và 2 bộ phận của 2 cơ quan trực thuộc UBND huyện gồm: Trung tâm văn hóa thông tin huyện, Đài Truyền thanh huyện, Thư viện huyện, Bộ phận quản trang thuộc Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện và Bộ phận lưu trữ thuộc Phòng Nội vụ huyện. Hiện Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện đã đi vào hoạt động ổn định.

Dương An

 

Tin xem nhiều