Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn tỉnh kết nạp hơn 4 ngàn đảng viên

10:01, 14/01/2020

(ĐN) - Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, toàn tỉnh đã kết nạp được 4.022 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 82.674 đảng viên.

(ĐN) - Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, toàn tỉnh đã kết nạp được 4.022 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 82.674 đảng viên.

Kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ phường Hố Nai (TP.Biên Hòa)
Kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ phường Hố Nai (TP.Biên Hòa)

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong năm qua các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đều quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, nên công tác này trong năm 2019 đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên cả về trình độ học vấn lẫn trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Nếu tính theo tỷ lệ % số đảng viên được kết nạp năm 2019 so với tổng số đảng viên cuối năm trước thì Đảng bộ huyện Thống Nhất đạt tỷ lệ phát triển Đảng cao nhất, với 227 đảng viên, bằng 9,03%; tiếp theo là Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai kết nạp được 91 đảng viên, bằng 6,85%; Đảng bộ huyện Nhơn Trạch kết nạp được 237 đảng viên, bằng 6,19%; Đảng bộ Quân sự tỉnh kết nạp được 20 đảng viên, bằng 6,10%... Đảng bộ TP.Biên Hòa kết nạp được 510 đảng viên, bằng 2,58%.   

                                                                                         Phương Hằng

Tin xem nhiều