Báo Đồng Nai điện tử
En

Phê duyệt phương án bồi thường trụ sở 14 cơ quan, tổ chức trong tháng 1-2020

09:01, 12/01/2020

(ĐN) - Sở Tài nguyên - môi trường cho biết, đối với trụ sở của 14 cơ quan, doanh nghiệp, trường học nằm trong vùng dự án Sân bay Long Thành, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan đã hoàn thành kiểm đếm.

(ĐN) - Sở Tài nguyên - môi trường cho biết, đối với trụ sở của 14 cơ quan, doanh nghiệp, trường học nằm trong vùng dự án Sân bay Long Thành, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan đã hoàn thành kiểm đếm.

Hội đồng bồi thường dự án cũng đã thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện Sở Tài nguyên - môi trường đang lập thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 1-2020.

Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã tiến hành chuyển tiền chi trả đền bù đối với diện tích vườn cây cao su của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai.

Đối với 3 cơ sở tôn giáo, Sở Tài nguyên - môi trường đã có tờ trình phê duyệt phương án thu hồi đất và bồi thường tài sản, cây trồng trên đất.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều