Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông báo về kỳ thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, ủy ban MTTQ và các đoàn thể năm 2019

09:10, 24/10/2019

Thông báo về việc dự lễ khai mạc, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, ủy ban MTTQ và các đoàn thể năm 2019.

Thông báo

Về việc dự lễ khai mạc, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, ủy ban MTTQ và các đoàn thể năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 272-KH/TU ngày 12-6-2019 của Ban TVTU về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019 và Quyết định số 27-QĐ/HĐTD ngày 15-10-2019 của Hội đồng Tuyển dụng công chức về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2019.

Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo thí sinh đến tham dự lễ khai mạc kỳ thi:

- Thời gian: 7 giờ ngày 26-10-2019 (thứ bảy).

- Địa điểm: Hội trường 200, Trường đại học Đồng Nai, số 04 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo các thí sinh biết, tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định.

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Văn Ru

UVTVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin xem nhiều