Báo Đồng Nai điện tử
En

Đấu tranh bảo vệ và xây dựng Đảng là mệnh lệnh tự thân

12:04, 22/04/2017

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5-5-1902 - 5-5-2017), sáng 21-4, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm khoa học: "Đồng chí Phan Đăng Lưu với cách mạng Việt Nam".

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5-5-1902 - 5-5-2017), sáng 21-4, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm khoa học: “Đồng chí Phan Đăng Lưu với cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động, những cống hiến xuất sắc của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với cách mạng Việt Nam, bày tỏ sự tri ân của Đảng, nhân dân ta đối với nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã làm rõ một số vấn đề về: Những nhân tố ảnh hưởng đến phẩm chất, nhân cách đồng chí Phan Đăng Lưu; cống hiến của đồng chí Phan Đăng Lưu thời kỳ dựng Đảng; đồng chí Phan Đăng Lưu với công tác xây dựng Đảng và chuyển hướng chiến lược của Đảng; đồng chí Phan Đăng Lưu với cuộc đấu tranh trong lao tù thực dân (1929-1936); đồng chí Phan Đăng Lưu - tấm gương đạo đức sáng ngời.

Theo các đại biểu, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phan Đăng Lưu sáng lên tấm gương đạo đức tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cống hiến cho Đảng; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đối với đồng chí Phan Đăng Lưu, đấu tranh bảo vệ và xây dựng Đảng là mệnh lệnh tự thân. Từ khi còn là một thanh niên yêu nước cho đến khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản trong lao tù đế quốc và đến tận những giây phút cuối cùng hy sinh anh dũng trên pháp trường dưới làn đạn kẻ thù, đồng chí một lòng tin Đảng, đi theo và hy sinh vì Đảng.

Thu Phương

Tin xem nhiều