Báo Đồng Nai điện tử
En

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

12:04, 22/04/2017

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Thời gian tiếp xúc cử tri: Từ ngày 25-4 đến 5-5 (buổi sáng từ 8 giờ; buổi chiều từ 14 giờ).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Cụ thể như sau:

I. Về nội dung tiếp xúc cử tri:

- Báo cáo dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

- Báo cáo kết quả việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan thẩm quyền (Trung ương và địa phương) trước và  sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

II. Về thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri:

Thời gian tiếp xúc cử tri: Từ ngày 25-4 đến 5-5 (buổi sáng từ 8 giờ; buổi chiều từ 14 giờ).

1. Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 1, gồm các đại biểu: Võ Văn Thưởng, Phan Thị Mỹ Thanh, Nguyễn Thị Như Ý, tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch và TP.Biên Hòa.

- Buổi sáng ngày 25-4: Tiếp xúc cử tri tại Trung tâm Văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa.

- Buổi sáng ngày 27-4: Tiếp xúc cử tri tại Trung tâm Văn hóa xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

- Buổi chiều ngày 27-4: Tiếp xúc cử tri tại Trung tâm Văn hóa xã Tam An, huyện Long Thành.

 (Chuyên viên phục vụ: bà Nguyễn Thị Kim Thoa, điện thoại số: 0918.902890; số điện thoại cơ quan: 0613.948012).

2. Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2, gồm các đại biểu: Vũ Hải Hà, Lê Hồng Tịnh, Đỗ Thị Thu Hằng, tiếp xúc cử tri tại các huyện Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu.

- Buổi sáng ngày 3-5: Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất.

- Buổi chiều ngày 3-5: Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

- Buổi sáng ngày 4-5: Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND huyện Vĩnh Cửu.

(Chuyên viên phục vụ: ông Nguyễn Hữu Tuấn, số điện thoại: 0908.459241; số điện thoại cơ quan: 0613.948012).

3. Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, gồm các đại biểu: Nguyễn Công Hồng, Hồ Văn Năm, Huỳnh Thanh Liêm, tiếp xúc cử tri tại huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ và TX.Long Khánh.

- Buổi sáng ngày 4-5: Tiếp xúc cử tri tại Hội trường Nhà Văn hóa huyện Xuân Lộc.

- Buổi chiều ngày 4-5: Tiếp xúc cử tri tại Hội trường Nhà Văn hóa xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ.

- Buổi sáng ngày 5-5: Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND TX.Long Khánh.

(Chuyên viên phục vụ: ông Phạm Nguyễn Hoài Phương, Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, số điện thoại: 0913.151111; số điện thoại cơ quan: 0613.948012).

4. Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4, gồm các đại biểu: Dương Trung Quốc và Bùi Xuân Thống, tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Phú và huyện Định Quán.

- Ngày 4-5: Tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Phú.

+ Buổi sáng:
Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Nam Cát Tiên.

+ Buổi chiều:
Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Núi Tượng.

- Ngày 5-5: Tiếp xúc cử tri tại huyện Định Quán.

+ Buổi sáng:
Tiếp xúc cử tri tại Hội trường Trường THCS xã Thanh Sơn.

+ Buổi chiều:
Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Ngọc Định.

(Chuyên viên phục vụ: ông Đào Duy Thiên Ân, số điện thoại: 0933.900981; số điện thoại cơ quan: 0613.948012).

Tin xem nhiều