Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh Trần Lê Tài tiếp tục làm Bí thư Đoàn Trường đại học Đồng Nai

06:04, 28/04/2017

(ĐN) - Trong 2 ngày (27 và 28-4), Đoàn Trường đại học Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường đại học Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho gần 7 ngàn đoàn viên trong trường.

(ĐN) - Trong 2 ngày: 27 và 28-4, Đoàn Trường đại học Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường đại học Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho gần 7 ngàn đoàn viên trong trường.

Ban chấp hành Đoàn Trường đại học Đồng Nai nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt nhận nhiệm vụ trước đại hội
Ban chấp hành Đoàn Trường đại học Đồng Nai nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt nhận nhiệm vụ trước đại hội

Nhiệm kỳ 2014-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường đại học Đồng Nai có nhiều chuyển biến nổi bật. Trong đó, Đoàn trường thực hiện đạt 30/32 chỉ tiêu (2 chỉ tiêu chưa đạt liên quan đến đoàn viên đăng ký chương trình "Rèn luyện đoàn viên" và được công nhận hoàn thành chương trình "Rèn luyện đoàn viên" hàng năm).

Các phong trào: "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" cũng đã được triển khai với nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo. Đoàn trường đã giới thiệu được 226 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và kết quả đã có 100 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2017-2019, tuổi trẻ Trường đại học Đồng Nai quyết tâm tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tạo môi trường để đoàn viên xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đại hội đã bầu 21 đại biểu tham gia Ban chấp hành Đoàn trường khóa III. Anh Trần Lê Tài tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường khóa III, nhiệm kỳ 2017-2019.

Nga Sơn

Tin xem nhiều