En

Lương cơ sở sẽ tăng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng

10:11, 11/11/2016

Chiều 11-11, với 391/402 đại biểu (tỷ lệ 79,31%) biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2017.

Chiều 11-11, với 391/402 đại biểu (tỷ lệ 79,31%) biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2017. Một trong những nội dung đáng chú ý là Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1-7-2017.

Ngoài ra, nghị quyết cũng thể hiện rõ, năm 2017 điều tiết 100% số thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách Trung ương. Từ năm 2018, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, sẽ xác định lại cơ chế theo quy định của pháp luật. Thu vào ngân sách Nhà nước 72% số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà, lợi nhuận được chia từ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; số tiền còn lại (28%) đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào buổi sáng, với 86,64% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, trong đó nêu rõ mục tiêu tăng lương cơ sở khoảng 7%/năm. Trong 5 năm tới, Quốc hội yêu cầu điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm, mức điều chỉnh cụ thể sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định hàng năm. Nghị quyết cũng đề xuất: giai đoạn 2016-2020, trong chi ngân sách phấn đấu bảo đảm 20% tổng chi ngân sách Nhà nước cho GD-ĐT; 2% tổng chi ngân sách cho khoa học - công nghệ…

Hà Lam (tổng hợp)

Tin xem nhiều