Báo Đồng Nai điện tử
En

Xã Sông Ray: Đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới

03:07, 27/07/2016

(ĐN)-Sáng ngày 27-7, đoàn kiểm tra xây dựng nông thôn mới đã đến kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Sông Ray (huyên Cẩm Mỹ).

(ĐN)-Sáng ngày 27-7, đoàn kiểm tra xây dựng nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Nhât, Phó trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Sông Ray (huyên Cẩm Mỹ).

Sông Ray là xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 và đến thời điểm hiện tại đã thực hiện đạt 17/19 tiêu chí. 2 tiêu chí chưa đạt là trường học và chỉ tiêu giáo dục do tỷ lệ vận động trẻ vào nhà trẻ chỉ đạt 18%, thấp hơn so với quy định là 7%.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Nhât đề nghị Ban chỉ đạo xã Sông Ray đề ra những giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới khoa học hơn; phân công, phân nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo cụ thể hơn và tiếp tục tuyên truyền giúp nhân dân hiểu hơn về chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, xã cần chú trọng nhân rộng các nhân tố điển hình trong thực hiện xây dựng nông thôn mới để tạo sự đồng thuận cao trong dân. Đồng thời, kiểm tra hoàn thiện lại các tiêu chí đã cơ bản đạt đến thời điểm hiện tại để được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Thúy Hằng

 

 

Tin xem nhiều