En

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

02:07, 27/07/2016

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 27/7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu và tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 27/7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu và tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí ra mắt Quốc hội. (Ảnh:Thống Nhất/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí ra mắt Quốc hội. (Ảnh:Thống Nhất/TTXVN)
Bắt đầu phiên họp, các đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Với 95,55% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Với 97,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách để bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình. Với 93,93 % đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách để bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Lê Minh Trí.

Ngay sau đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Đối với chức danh Phó Chủ tịch nước, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu Quốc hội có mặt 488, số phiếu phát ra 488, số phiếu thu về 488, số phiếu hợp lệ 487, số phiếu không hợp lệ 1, số phiếu đồng ý 478 (bằng 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội), số phiếu không đồng ý 9 (bằng 1,82% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, tổng số đại biểu Quốc hội 494, số đại biểu Quốc hội có mặt 488, số phiếu phát ra 488, số phiếu thu về 488, số phiếu hợp lệ 488, số phiếu không hợp lệ 0, số phiếu đồng ý 473 (bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội), số phiếu không đồng ý 15 (bằng 3,04% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tổng số đại biểu Quốc hội 494, số đại biểu Quốc hội có mặt 488, số phiếu phát ra 488, số phiếu thu về 488, số phiếu hợp lệ 487, số phiếu không hợp lệ 1, số phiếu đồng ý 448 (bằng 90,69% tổng số đại biểu Quốc hội), số phiếu không đồng ý 39 (bằng 7,89% tổng số đại biểu Quốc hội).

Căn cứ Nội quy Kỳ họp, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã được Quốc hội bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Hòa Bình đã được Quốc hội bầu giữ chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Lê Minh Trí đã được Quốc hội bầu giữ chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Với 97,57% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 96,36% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 94,33% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuyên thệ nhậm chức, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó."

Phát biểu trước Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định sẽ khắc ghi và thực hiện lời tuyên thệ của mình trước Quốc hội, nguyện đem hết sức lực và trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

"Đảm nhiệm trọng trách mà Quốc hội giao phó, là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch và liêm chính; thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tố chức, cá nhân; chăm lo xây dựng đội ngũ Thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh để nhân danh Nhà nước đưa ra những phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng," Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trân trọng đề nghị Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ủng hộ và tăng cường giám sát hoạt động của Tòa án các cấp, cùng xây dựng Tòa án nhân dân trở thành biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin như mong đợi của nhân dân./.

NGUYỄN CƯỜNG (TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều