En

Cấp đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc nghèo

12:05, 19/05/2015

(ĐN)- Hiện nay, huyện Xuân Lộc có 423 hộ dân tộc thiểu số nghèo (phần lớn tập trung tại các xã: Xuân Phú, Xuân Trường, Xuân Hưng, Xuân Tâm và Lang Minh).

(ĐN)- Hiện nay, huyện Xuân Lộc có 423 hộ dân tộc thiểu số nghèo (phần lớn tập trung tại các xã: Xuân Phú, Xuân Trường, Xuân Hưng, Xuân Tâm và Lang Minh).

Từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với các hộ dân tộc nghèo, như: xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ vốn sản xuất, cây trồng, vật nuôi, kéo điện vào vùng sản xuất… với số tiền hàng chục tỷ đồng. Cũng từ đầu năm đến nay, huyện còn khảo sát cấp 53 hécta đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân tộc nghèo trên địa bàn.         

Hi Đình 

Tin xem nhiều