Báo Đồng Nai điện tử
En

Sản lượng lúa, bắp giảm gần 11,5 ngàn tấn

09:03, 05/03/2012

(ĐN)- Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, vụ đông - xuân 2011-2012, tổng sản lượng lúa, bắp trên toàn tỉnh ước gần 142,7 ngàn tấn, giảm gần 11,5 ngàn tấn so với vụ đông - xuân 2010-2011.

(ĐN)- Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, vụ đông - xuân 2011-2012, tổng sản lượng lúa, bắp trên toàn tỉnh ước gần 142,7 ngàn tấn, giảm gần 11,5 ngàn tấn so với vụ đông - xuân 2010-2011. Sản lượng lúa, bắp vụ này thấp hơn là do diện tích sản xuất giảm gần 600 hécta so với vụ đông - xuân 2010-2011. Ngoài ra, năng suất lúa, bắp vụ đông - xuân 2011-2012 bình quân của tỉnh giảm 0,2-0,4 tấn/hécta. Trong đó, lúa bình quân toàn tỉnh là trên 5,1 tấn/hécta và bắp gần 7,7 tấn/hécta. Riêng huyện Xuân Lộc, năng suất bắp vẫn đạt khoảng 10 tấn/hécta và huyện Cẩm Mỹ trên 8 tấn/hécta.

Hương Giang

                                               

Tin xem nhiều