Báo Đồng Nai điện tử
En

Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới

08:03, 05/03/2012

(ĐN)- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vừa phát động phong trào thi đua trong toàn thể lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh với chủ đề “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

(ĐN)- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vừa phát động phong trào thi đua trong toàn thể lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh với chủ đề “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mục đích của phong trào thi đua nhằm động viên mọi cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội về xây dựng nông thôn mới; nhận thức rõ vị trí, vai trò của LLVT tỉnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn đóng quân, nhất là trên những địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, địa bàn vùng sâu, vùng xa... góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân làm vệ sinh đường giao thông nông thôn.
Lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân làm vệ sinh đường giao thông nông thôn.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã Long Khánh, TP.Biên Hòa, các đơn vị trực thuộc phải tập trung quán triệt sâu sắc cho 100% cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện phong trào thi đua; đồng thời có kế hoạch, chương trình phối hợp với các ngành của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho các lực lượng thuộc quyền tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phấn đấu mỗi Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới ở một ấp.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều