Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 27-9-2023

Thanh Hải (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo
08:00, 27/09/2023

Hôm nay 27-9, Đồng Nai sẽ diễn ra các sự kiện như: Lãnh đạo tỉnh nghe các địa phương Long Thành, Nhơn Trạch báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Sư đoàn 309; Lãnh đạo tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo đánh giá xếp hạng đối với đơn vị y tế…

Thanh Hải (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo

 

 

Tin xem nhiều