Báo Đồng Nai điện tử
En

Phó bí thư Tỉnh ủy nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hồ Thảo
18:40, 26/09/2023

(ĐN) - Chiều 26-9, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã có buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ khối doanh nghiệp, các ấp, khu phố trên địa bàn H.Trảng Bom. Cùng dự có Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường trao đổi tại buổi nói chuyện chuyên đề
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường trao đổi tại buổi nói chuyện chuyên đề

Chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cho biết, các thế lực thù địch, phản động đang không ngừng, ráo riết thực hiện các âm mưu chống phá nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng và nhân dân ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, hòng làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng và nhà nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện chuyên đề
Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện chuyên đề

Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, chúng ta phải hết sức cảnh giác, không được mơ hồ trước những luận điệu sai trái của chúng. Phải nắm vững, hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng và bằng thực tế, lý luận sắc bén cách mạng khoa học để chứng minh, phản bác lại.

Theo Phó bí thư Tỉnh ủy, thực tế, có lúc có nơi cũng còn trường hợp cán bộ có cách hành xử chưa đúng với người dân, nhưng đó chỉ là một vài trường hợp mang tính cá nhân, chứ không phải bản chất của Đảng, của chế độ. Đảng ta cũng đưa ra rất nhiều văn bản, nghị quyết nhằm quyết liệt ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Quang cảnh buổi nói chuyện chuyên đề
Quang cảnh buổi nói chuyện chuyên đề

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường một lần nữa nhấn mạnh, Đảng ta xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam; là Đảng của dân, do dân và vì dân. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là tất yếu; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều