Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo vệ an toàn cho Ngày hội non sông

09:05, 19/05/2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trên cả nước vào ngày 23-5-2021.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trên cả nước vào ngày 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Theo báo cáo của Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức vào ngày 18-5, đến nay công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên toàn quốc đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Lực lượng công an phối hợp lực lượng quân đội có kế hoạch cụ thể không để bị động; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tập trung nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các tổ chức, cá nhân phản động và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn; mở các đợt cao điểm tăng cường thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt, ngay vào thời điểm làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Do đó, hơn lúc nào hết công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử càng cần phải được quan tâm hàng đầu, nhất là việc ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng vào thời điểm trước, trong và sau ngày bầu cử.

Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử không chỉ có trách nhiệm của ngành Công an hay Quân đội mà là của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Theo đó, vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở rất quan trọng trong việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử, cũng như công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ này, tùy theo đặc thù của từng địa phương, chính quyền cơ sở cần phát huy vai trò của các cán bộ ấp, khu phố, cũng như chức sắc, chức việc của các tôn giáo, người uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc vận động người dân ngoài nghiêm túc thực hiện quyền bỏ phiếu, còn phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến phòng, chống dịch bệnh; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động tố giác tội phạm; tuyệt đối không nghe theo lời công kích, chống phá bầu cử của các thế lực thù địch.

Sự chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện mọi biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử sẽ góp phần rất lớn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp và ngày 23-5-2021 thực sự là Ngày hội non sông.          

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều