En

Phát triển đúng nội lực, sức sống sẽ lâu bền

07:06, 28/06/2020

Cách đây 20 năm, Đồng Nai bắt đầu thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gồm những chương trình cụ thể, với mục tiêu làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội,...

Cách đây 20 năm, Đồng Nai bắt đầu thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gồm những chương trình cụ thể, với mục tiêu làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa góp phần đưa tỉnh nhà phát triển theo hướng bền vững.

Từ đó đến nay, phong trào đã có những bước thay đổi cho phù hợp với thực tế ở từng địa phương nhằm tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ người dân.

Có thể thấy rõ hiệu quả mà phong trào đã đem lại đối với từng ấp, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, gia đình... Không chỉ là những danh hiệu đơn thuần, việc thực hiện những quy định, tiêu chuẩn trong từng chương trình của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo nên giá trị thực chất giúp kết nối cộng đồng. Đây cũng được xem là thước đo chuẩn mực khi bình xét các phong trào thi đua ở từng địa phương, đơn vị.

Đã và đang xuất hiện trong phong trào những ấp, khu phố luôn nỗ lực để không có tệ nạn mại dâm, ma túy; triển khai được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Ở nhiều cơ quan, đơn vị, việc thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Ngày càng nhiều các phong trào thi đua giúp người lao động thể hiện được trình độ, tay nghề của mình, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng/năm. Nhiều thiết chế văn hóa, cơ sở khám chữa bệnh, trường học được sửa chữa, xây mới đáp ứng được nhu cầu an sinh của người dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển rộng khắp. Cũng từ phong trào, nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến được phát hiện, nhân rộng tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng...

Đáng mừng là từ hiệu quả của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã huy động được sự tham gia, đóng góp tích cực cả về vật chất lẫn tinh thần của nhiều cá nhân, đơn vị. Không ít những thiết chế văn hóa, những tuyến đường hoa, những khu vui chơi, rèn luyện thể dục, thể thao... được đưa vào hoạt động nhờ sự ủng hộ thiết thực của nhân dân. Cũng từ phong trào, tình làng nghĩa xóm, mối quan hệ trong cộng đồng ngày càng thắm thiết. Tinh thần nhường cơm sẻ áo, một miếng khi đói bằng một gói khi no được nhân rộng, giúp giảm hộ nghèo, tạo điều kiện cho đối tượng khó khăn được vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống.

13 chương trình trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đều đã và đang cho thấy sức sống lâu bền của nó trong quá trình phát triển của đời sống xã hội. Tuy nhiên, để phong trào bền vững, đi vào chiều sâu, cần nhất vẫn là tránh căn bệnh thành tích, chạy theo con số “ảo” để làm đẹp cho địa phương, đơn vị. Chỉ khi phong trào phát triển đúng nội lực của nó, khi đó sức sống, sự lan tỏa mới thực sự lâu bền, đem lại những hiệu quả rõ ràng nhất cho đời sống người dân.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều