Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo

08:12, 20/12/2022

THÔNG BÁO

Về việc chào giá cạnh tranh thực hiện việc nhận & giữ xe

Hội chợ Mua sắm cuối năm Đồng Nai năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc chào giá cạnh tranh thực hiện việc nhận & giữ xe

Hội chợ Mua sắm cuối năm Đồng Nai năm 2022

Căn cứ Hợp đồng số 318/2022/HĐ.TTHN&TCSK ký ngày 16 tháng 12 năm 2022 giữa Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện với Công ty Cổ phầnXúc tiến Thương mại và Quảng cáo Quốc tế về việc sử dụng mặt bằng và các dịch vụ để tổ chức Hội chợ Mua sắm cuối năm Đồng Nai năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 346/BB-TTHN&TCSK ngày 14 tháng 12 năm 2022 về việc thống nhất đơn giá và các mức chi phục vụ Hội chợ Mua sắm cuối năm Đồng Nai năm 2022.

Để kịp thời thông tin đến cá nhân, tổ chức có đủ các điều kiện chức năng, năng lực thực hiện việc nhận & giữ xe Hội chợ Mua sắm cuối năm Đồng Nai năm 2022. Kính mời cá nhân, tổ chức có kiểm tra, khảo sát điều kiện thực tế về sân bãi và tham gia Chào giá cạnh tranh thực hiện việc nhận & giữ xe Hội chợ Mua sắm cuối năm Đồng Nai năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Các cá nhân, tổ chức tham gia Chào giá cạnh tranh, phải báo giá cụ thể và để trong bao thư dán kín; đồng thời, cung cấp thông tin về cá nhân, tổ chức để làm cơ sở Thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ.

1. Thời gian, giá gói thầu & địa điểm nộp báo giá:

- Từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2022 (nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc nộp tại buổi mở Chào giá cạnh tranh công khai).

- Giá khởi điểm là: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

- Thời gian thực hiện 09 ngày: Từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm nộp báo giá: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

2. Thời gian, địa điểm mở Chào giá cạnh tranh công khai:

- Vào lúc 14giờ00phút ngày 22 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm: Tại Phòng họp 1.01, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện.

Kính mời các cá nhân, tổ chức tham gia Chào giá cạnh tranh đến tham dự buổi Lễ xét chọn giá để ký kết hợp đồng thực hiện việc nhận & giữ xe.

Trân trọng kính mời.

Tin xem nhiều