En

Trường Đại học Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

07:12, 14/12/2022

Thông tin chi tiết tại trang thông tin điện tử Trường Đại học Đồng Nai:

 http://dnpu.edu.vn/tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 1630/KH-ĐHĐN ngày 07/11/2022 của Trường Đại học Đồng Nai về việc tuyển dụng viên chức năm 2022;

Trường Đại học Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau:

Số lượng tuyển dụng: 40 người, cụ thể:

  1. Vị trí chuyên viên: 01 người;
  2. Vị trí giảng viên: 39 người.

Thông tin chi tiết tại trang thông tin điện tử Trường Đại học Đồng Nai:

 http://dnpu.edu.vn/tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022

 

Thông tin chi tiết Văn bản thông báo xem tại đây

Tin xem nhiều