Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 11-7-2024

08:00, 11/07/2024

Hôm nay 11-7, Đồng Nai sẽ diễn ra các sự kiện như: Lãnh đạo tỉnh làm việc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 tại huyện Xuân Lộc; Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, doanh nghiệp; Lãnh đạo tỉnh nghe Sở Thông tin và truyền thông báo cáo tình hình thực hiện về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh…

Báo Đồng Nai online

 
Tin xem nhiều