Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 10-7-2024

08:00, 10/07/2024

Hôm nay 10-7, Đồng Nai diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng: Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa; Hội nghị họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Báo Đồng Nai online

 
Tin xem nhiều