Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai tăng trưởng 5,3% trong năm 2023

Đắc Nhân – Khánh Lộc
19:37, 07/12/2023

Trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X, đồng chí Võ Tấn Đức, Ủy viên Ban TVTU, quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của UBND tỉnh.

Thực hiện: Đắc Nhân - Khánh Lộc

 

 

Tin xem nhiều