Báo Đồng Nai điện tử
En

Xem tuyển lựa, cấp đông sầu riêng xuất khẩu

Thực hiện: Xuân Lượng – CTV
09:31, 24/09/2023

Sầu riêng sau khi tuyển lựa kỹ càng sẽ được phân loại, hoặc đóng thùng trực tiếp trái tươi, hoặc… cấp đông (cả trái hoặc tách múi) trước khi lên đường xuất đi nước ngoài.

Thực hiện: Xuân Lượng – CTV

 

Tin xem nhiều