En

Phê duyệt gần 31 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người dân vùng dự án Sân bay Long Thành

08:12, 04/12/2022

(ĐN)- Theo UBND H.Long Thành, đến thời điểm này, đối với phương án hỗ trợ tiền thuê nhà (tiền tạm cư) cho người dân thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, UBND H.Long Thành đã ban hành quyết định phê duyệt cho 1.475 trường hợp với số tiền gần 31 tỷ đồng.

(ĐN)- Theo UBND H.Long Thành, đến thời điểm này, đối với phương án hỗ trợ tiền thuê nhà (tiền tạm cư) cho người dân thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, UBND H.Long Thành đã ban hành quyết định phê duyệt cho 1.475 trường hợp với số tiền gần 31 tỷ đồng.

Trong số này, đã có 1.380 trường hợp được các cơ quan chức năng của H.Long Thành thực hiện chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà. Với 95 trường hợp còn lại, các cơ quan chức năng của H.Long Thành đã có thông báo đến các hộ dân, tuy nhiên, các hộ dân chưa đến nhận tiền.

Việc chi trả tiền tạm cư nhằm mục đích hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Sân bay Long Thành đã được xét tái định cư nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Trong thời gian chờ đợi hoàn thành xây dựng nhà tái định cư, các hộ dân này được hỗ trợ tiền tạm cư để sớm di dời, bàn giao mặt bằng dự án.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều