En

Huy động tiền gửi tiết kiệm tăng hơn 4%

08:12, 04/12/2022

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 11-2022, tổng huy động tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 285,2 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm nay. Trong đó, khi phân theo cơ cấu tiền gửi, huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức tín dụng trong tỉnh ước đạt khoảng 210,2 ngàn tỷ đồng, tăng 4,4%; tiền gửi thanh toán ước đạt hơn 75 ngàn tỷ đồng, tăng 7%.

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 11-2022, tổng huy động tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 285,2 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm nay. Trong đó, khi phân theo cơ cấu tiền gửi, huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức tín dụng trong tỉnh ước đạt khoảng 210,2 ngàn tỷ đồng, tăng 4,4%; tiền gửi thanh toán ước đạt hơn 75 ngàn tỷ đồng, tăng 7%.

Lãi suất tiền gửi bằng VNĐ bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức từ 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; từ 3,5-4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; từ 5,2- 6,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng có mức lãi suất bình quân từ 5,5-6,7%/năm và từ 6,2-6,7%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Lãi suất huy động tiền gửi USD tiếp tục duy trì ở mức 0%.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều