En

Phấn đấu thành lập mới ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số trong giai đoạn 2022-2025

08:06, 15/06/2022

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp (DN) công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp (DN) công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 sẽ định hướng, hỗ trợ các DN gia công, lắp ráp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông trên địa bàn tỉnh chuyển dịch sản xuất, kinh doanh từ bị động về công nghệ số sang chủ động nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm công nghệ số…

Phấn đấu giai đoạn 2022-2025 có ít nhất 5 DN công nghệ số thành lập mới, 10 DN chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực. Các sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin của DN trong tỉnh đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh phục vụ hiệu quả các cơ quan, tổ chức và người dân.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng, hoàn thiện và triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách phát triển công nghệ số tại địa phương; phát triển DN công nghệ số; hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi số…           

Hải Hà

Tin xem nhiều