Xây dựng nông thôn mới: Giai đoạn mới, thách thức mới

Cập nhật lúc 07:59, Thứ Ba, 10/05/2022 (GMT+7)

Việc triển khai thực hiện các bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Đồng Nai còn gặp khó khăn do một số bộ, ngành Trung ương chưa công bố chỉ tiêu cũng như chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí của giai đoạn mới.

H.Xuân Lộc đang chạy nước rút để về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Trong ảnh: Người dân tại xã Bảo Hòa tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường. Ảnh: B.Nguyên
H.Xuân Lộc đang chạy nước rút để về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Trong ảnh: Người dân tại xã Bảo Hòa tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường. Ảnh: B.Nguyên

Theo các bộ tiêu chí mới, một số chỉ tiêu, tiêu chí lại đòi hỏi sự phấn đấu rất cao. Tuy nhiên, các địa phương vẫn chủ động triển khai để hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2022 và đến năm 2025.

* Nhiều thách thức

Mục tiêu đề ra đến năm 2025, toàn tỉnh đạt 100% xã NTM nâng cao, 25% xã NTM kiểu mẫu và H.Xuân Lộc đạt huyện NTM kiểu mẫu. Để về đích đúng như kế hoạch đề ra, các địa phương đều phải đặt ra mục tiêu rất cao cho từng năm và chạy đua nước rút để hoàn thành kế hoạch đề ra cho từng năm và cả giai đoạn.

Cụ thể, trong năm 2022, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho các địa phương phải có 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 14 khu dân cư kiểu mẫu.

Ngoài đặt ra mục tiêu cao trong thực hiện, việc triển khai thực hiện các bộ tiêu chí các cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn do nhiều bộ, ngành Trung ương chưa công bố chỉ tiêu cũng như hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí mới. Theo các bộ tiêu chí mới, một số chỉ tiêu, tiêu chí đòi hỏi sự phấn đấu rất cao như: về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống nước tập trung; tiêu chí về trường học đối với huyện đạt chuẩn nâng cao; có ít nhất 1 mô hình thôn, xã thông minh dù hiện chưa có hướng dẫn hay quy định nào về mô hình mới này.

Theo ông Lê Văn Gọi, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, Phó chánh Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh, rất nhiều thách thức để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cho từng năm và cả giai đoạn 2021-2025. Tuy Chính phủ đã ban hành các bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu các cấp giai đoạn 2021-2025 nhưng thực tế vẫn còn 7 bộ, ngành chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí mới. Một số bộ, ngành đã có văn bản hướng dẫn nhưng chưa đề ra tiêu chí cụ thể. Đây là nguyên nhân khiến các địa phương còn lúng túng, khó khăn trong triển khai chương trình trong giai đoạn mới.

* Chủ động trong triển khai

Để tháo gỡ khó khăn trên, Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh đã gửi văn bản đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh đề xuất các chỉ tiêu, tiêu chí giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí chủ động rà soát, đề xuất cụ thể hóa các chỉ tiêu, tiêu chí cấp huyện, cấp xã về các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Từ tỉnh đến các cấp cơ sở đều chủ động, tích cực bắt tay vào thực hiện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh VÕ VĂN PHI yêu cầu, với các xã đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu, địa phương tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay tiếp tục nâng chất cho những tiêu chí đã đạt. Các địa phương tiếp tục quan tâm phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân; đặc biệt quan tâm việc lấy ý kiến của người dân về chương trình, nghe những điểm chưa được, sự hài lòng của người dân tạo sự đồng thuận của người dân thực hiện chương trình.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2022. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình xây dựng NTM của các địa phương.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã tổ chức thẩm định cho 5 xã NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu. Kết quả, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh vừa xét, công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Như vậy, đến nay Đồng Nai có 69/120 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Ngoài ra, các địa phương đang tập trung chỉ đạo thêm 21 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao với mục tiêu đạt hoặc vượt nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Các xã này đã đạt từ 14-19 tiêu chí NTM nâng cao. Tuy nhiên, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là những tiêu chí rất khó thực hiện về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, diện mạo cảnh quan môi trường, an ninh trật tự…

Xã Xuân Định, H.Xuân Lộc vừa được Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thẩm định xét công nhận đạt xã NTM kiểu mẫu năm 2022 sau khi đã khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện tiêu chí xã NTM kiểu mẫu so với thời điểm thẩm định cuối năm 2021. Các địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về NTM kiểu mẫu cho 8 xã còn lại đăng ký về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2022.

Bình Nguyên

.
.
;
.
.