Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều lợi thế khai thác kinh tế sinh thái dưới tán rừng

Ban Mai
23:01, 15/09/2023

Tại diễn đàn Megacity Connect vùng Đông Nam bộ chủ đề Kinh tế sinh thái dưới tán rừng được tổ chức tại Đồng Nai mới đây, các chuyên gia cho rằng vùng Đông Nam bộ có nhiều tiềm năng, lợi thế khai thác kinh tế dưới tán rừng.

Diện tích rừng của vùng có khoảng 532 ngàn ha, chiếm 2,8% tổng diện tích rừng toàn quốc. Rừng tại khu vực có đa dạng sinh học cao, có ý nghĩa về mặt lịch kinh tế, xã hội, lịch sử. Đơn cử như: Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; hệ thống các vườn quốc gia: Nam Cát Tiên, Côn Đảo, Bù Gia Mập, Lò Gò - Xa Mát.

Hiện nay, các giá trị kinh tế dưới tán rừng phần lớn còn ở dạng tiềm năng, chưa được khai thác, sử dụng theo hướng đa mục đích, đặc biệt là du lịch sinh thái. Việc đề xuất giải pháp, hợp tác các địa phương vùng Đông Nam bộ để sử dụng hệ sinh thái rừng bền vững, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế xanh là cần thiết.     

Ban Mai

Tin xem nhiều