Báo Đồng Nai điện tử
En

Con số và sự kiện

09:06, 03/06/2023

1,5-2% là tổng chi ngân sách hàng năm của tỉnh đầu tư cho KH-CN và đổi mới sáng tạo theo mục tiêu đến năm 2025. Đó là thông tin từ hội thảo khoa học Tầm nhìn và giải pháp phát triển ngành KH-CN định hướng đến năm 2030 do Sở KH-CN tổ chức sáng 30-5.

1,5-2%

là tổng chi ngân sách hàng năm của tỉnh đầu tư cho KH-CN và đổi mới sáng tạo theo mục tiêu đến năm 2025. Đó là thông tin từ hội thảo khoa học Tầm nhìn và giải pháp phát triển ngành KH-CN định hướng đến năm 2030 do Sở KH-CN tổ chức sáng 30-5.

 Lâm Viên (tổng hợp)

Tin xem nhiều