Còn chút dư âm

Cập nhật lúc 19:00, Thứ Sáu, 24/02/2023 (GMT+7)

 

Chăm sóc hoa. Ảnh: Lê Hữu Thiết
Chăm sóc hoa. Ảnh: Lê Hữu Thiết

 

Cho em mùa xuân. Ảnh: Phạm Ngọc Hiển
Cho em mùa xuân. Ảnh: Phạm Ngọc Hiển

 

Đem hoa về phố. Ảnh: Đoàn Ngọc Ân
Đem hoa về phố. Ảnh: Đoàn Ngọc Ân

 

Vui lên đường. Ảnh: Bùi Viết Đồng
Vui lên đường. Ảnh: Bùi Viết Đồng

 

Pháo hoa chào mừng năm mới. Ảnh: Nguyễn Tuấn Nhựt
Pháo hoa chào mừng năm mới. Ảnh: Nguyễn Tuấn Nhựt

 

Chân dung ngày xuân. Ảnh: Bùi Viết Đồng
Chân dung ngày xuân. Ảnh: Bùi Viết Đồng

 

Vũ khúc mùa xuân. Ảnh: Nguyễn Thị Tỉnh
Vũ khúc mùa xuân. Ảnh: Nguyễn Thị Tỉnh

 

.
.
.
.
.