En

Con số và sự kiện

08:10, 22/10/2022

13 điểm tiếp xúc với sự tham dự của 1.950 cử tri là kết quả thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

13 điểm tiếp xúc với sự tham dự của 1.950 cử tri là kết quả thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Nhật Hạ (tổng hợp)

 

Tin xem nhiều