Con số và sự kiện

Cập nhật lúc 09:54, Thứ Bảy, 13/08/2022 (GMT+7)

Khoảng 128 ngàn m3 nước thải, khoảng 1,3 ngàn tấn chất thải công nghiệp thông thường và gần 500 tấn chất thải nguy hại là số chất thải mà các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai phát sinh mỗi ngày.

 

.
.
.
.
.