Báo Đồng Nai điện tử
En

Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động

12:04, 02/04/2021

Nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn nằm trong tốp những tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định. Đồng Nai cũng là địa phương luôn hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến làm ăn bởi chính sách thông thoáng, môi trường thuận lợi

Nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn nằm trong tốp những tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định. Đồng Nai cũng là địa phương luôn hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến làm ăn bởi chính sách thông thoáng, môi trường thuận lợi cùng nguồn nhân lực dồi dào. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đồng Nai đang đứng trước thách thức lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao vị thế trong thu hút đầu tư, nhất là với những dự án có công nghệ hiện đại.

Giai đoạn 2015-2020, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo lao động kỹ thuật tay nghề cao trên địa bàn tỉnh được đánh giá có chuyển biến tích cực. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật có tay nghề cao theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế (ở những ngành kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí, điện, điện tử công nghiệp, hàn, lắp đặt điện và tự động hóa trong công nghiệp, cơ điện tử...); đào tạo sau đại học nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao (ở các ngành kỹ thuật điện, điện tử, truyền thông, xây dựng, tự động hóa, công nghệ vật liệu); nhân lực ở lĩnh vực văn hóa và thể thao thành tích cao; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về lý luận chính trị, chuyên môn; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo chuyên khoa, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ và đào tạo đội ngũ doanh nhân có năng lực, trình độ quản lý doanh nghiệp…

Tỉnh cũng đã từng bước sắp xếp các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh liên kết quốc tế, kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp. Nhờ đó, đến thời điểm này, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh đạt 65%, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, trên thực tế, việc gắn kết giữa các trường nghề với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và sử dụng lao động chưa thực sự phổ biến. Trong số 60 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay, có rất ít cơ sở chủ động liên kết và liên kết có hiệu quả với doanh nghiệp. Đó là chưa nói đến chất lượng đào tạo ở một số cơ sở đào tạo nghề còn thấp, nhất là các ngành đòi hỏi trình độ công nghệ, kỹ thuật cao. Do đó, đội ngũ lao động kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt Đồng Nai còn thiếu đội ngũ chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có 70% lao động qua đào tạo nghề, Đồng Nai cần đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo công nhân lành nghề cho cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhu cầu thị trường lao động. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế và giải pháp để đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động để tránh lãng phí, phát huy tối đa hiệu quả trong công tác đào tạo nghề.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều